KONTAKT

Zakoračite u svet pekarstva

Pekarski Kod DOO

Telefon

+381 63 566 959
+381 63 1022 088

eMail

pekarskikod@gmail·com
office@pekarskikod·com

Adresa

Gagarinova 10 A, 21000 Novi Sad, Srbija

Ident

PIB-112121235 MBR-21611107 ŠD-7022
Račun: 265-206031000078-28
Direktor: Milivoje Trtović

Stalno povezani

Aktivni na društvenim mrežama.

Pošaljite poruku

u pripremi