REFERENCE

Naši projekti i prethodna iskustva

Rad u proizvodnji pekarstva, poslastičarstva i testenina 20 godina

Rad u implementaciji projekata i izvođenju tehnoloških projekata 3 godine

Rad i saradnja sa naučnim institucijama iz oblasti hrane više od 20 godina

Saradnja u oceni kvaliteta proizvoda na raznim sajmovima i takmičenjima iz oblasti hrane više od 10 godina : Sremski kolač-Ruma, Novosadski Sajam-ocena kvaliteta hleba i peciva, Lesaffre –“Pekarijada“ najbolji pekar, „Dani hleba u Pirotu“

Rad na uvođenju novih objekata (Fast food-a) i stvaranju brendova više od 7 godina

Takmičenja iz oblasti slavskih kolača i dobitnici nagrada na nivou pekarske unije Vojvodine 3 godine

Prvi iz oblasti registrovanih polupečenih proizvoda u Srbiji i Crnoj Gori

Dobitnik više nagrada za prizanje kvaliteta testenine “Šampion kvaliteta“

Uvođenje sladoleda po italijanskoj recepturi stručna usavršavanja u Bolonji

Među prvima za uvođenje tehnologije kiselih testa u prahu od 2007. sertifikat iz Brisela

Uvođenje brenda na teritoriji Srbije tj Srema i Bačke 2004-2011. brza hrana

Saradnja sa preko 100 proizvođača hrane u smislu deklarisanja proizvoda i naučnim institucijama na osnovu primene novih pravilnika od 2018. god

Izvođenje tehnološkog projekta proizvodnje kolača u Crnoj Gori

Saradnja i stalni konsalting u industrijskoj proizvodnji proizvodnje hleba i peciva na teritoriji Banata

Konsalting u implementaciji bezglutenskih proizvoda slanog keksa u Sremu

Analiza pekarske proizvodnje u Republika Hravatska, Vukovar

Planiranje i implementacija celog proizvodnog procesa proizvodnje hleba, peciva i kolača u Republici Crnoj Gori: Bar, Podgorica i Budva

Organizacija i izvođenje radionica Bakery Workshop u Novom Sadu

Konsalting u implementaciji HACCP-a : Novi Sad, Beograd, Zrenjanin, Budva, Vršac i dr.